contend

contend
contended
contended
Verb

Översättningar

Hur används ordet contend

  • "He contended that Communism had no future"

Ordet contend har 3 betydelser

  • Inom filosofi
  • Inom utbildning
  • Inom brittisk engelska
filosofi
utbildning
brittisk engelska

Vad betyder contend inom filosofi ?

maintain or assert

Översättningar

Synonymer till contend

Möjliga synonymer till contend

Ordet contend inom utbildning

Översättningar

Synonymer till contend

Möjliga synonymer till contend

Ordet contend inom brittisk engelska

Översättningar

Synonymer till contend

Möjliga synonymer till contend