consonant

Adjektiv

Översättningar

Ordet consonant har 3 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom musik
  • Inom generell
matematik
musik
generell

Ordet consonant inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Ordet consonant inom musik

involving or characterized by harmony

Synonymer till consonant (inom musik)

Ordet consonant inom generell

Synonymer till consonant (inom generell)

Diskussion om ordet consonant

consonant

consonants
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Vad betyder consonant inom lingvistik ?

a speech sound that is not a vowel

Diskussion om ordet consonant