consist of

consist of
consisted of
consisted of
Verb

Översättningar

Synonymer till consist of

Hur används ordet consist of

  • "What does this dish consist of?"

Ordet consist of har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom politik
generell
politik

Vad betyder consist of inom generell ?

be composed of

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till consist of (inom generell)

Ordet consist of inom politik

be composed of

Översättningar (inom politik)

Synonymer till consist of (inom politik)

Möjliga synonymer till consist of (inom politik)

Diskussion om ordet consist of