consignment

consignments
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet consignment har 4 betydelser

  • Inom handel
  • Inom data
  • Inom generell
  • Inom generell
handel
data
generell
generell

Vanligast betydelse av ordet consignment inom handel

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till consignment

Vanlig betydelse av ordet consignment inom data

Översättningar

Svenska

Synonymer till consignment

Möjliga synonymer till consignment

Ordet consignment inom generell

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till consignment

Ordet consignment inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till consignment