congratulations

Interjektion

Översättningar

Svenska

Synonymer till congratulations

Diskussion om ordet congratulations

congratulations

Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet congratulations

congratulation

congratulations
Substantiv

Översättningar

Vad betyder congratulation inom generell ?

acknowledgement that someone has an occasion for celebration

Möjliga synonymer till congratulation

Diskussion om ordet congratulation