confederate

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet confederate

  • "Confederate soldiers"

Ordet confederate har 2 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
ekonomi
generell

Ordet confederate inom ekonomi

Översättningar

Synonymer till confederate

Möjliga synonymer till confederate

Ordet confederate inom generell

of or having to do with the southern Confederacy during the Civil War

Översättningar

confederate

confederate
confederated
confederated
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet confederate har 2 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom politik
ekonomi
politik

Ordet confederate inom ekonomi

Översättningar

Synonymer till confederate

Möjliga synonymer till confederate

Ordet confederate inom politik

form a confederation with; of nations

Översättningar

Svenska

confederate

confederates
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet confederate har 4 betydelser

  • Inom organisation
  • Inom norgespec
  • Inom historia
  • Inom historia
organisation
norgespec
historia
historia

Ordet confederate inom organisation

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till confederate

Ordet confederate inom norgespec

someone who assists in a plot

Översättningar

Svenska

Synonymer till confederate

Möjliga synonymer till confederate

Ordet confederate inom historia

a supporter of the Confederate States of America

Översättningar

Svenska

Ordet confederate inom historia

state of the Confederate States of America