condescending

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till condescending

Möjliga synonymer till condescending

Diskussion om ordet condescending

condescend

condescend
condescended
condescended
Verb

Ordet condescend har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom byggnadskonst
  • Inom amerikansk engelska
generell
byggnadskonst
amerikansk engelska

Vad betyder condescend inom generell ?

behave in a patronizing and condescending manner

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till condescend (inom generell)

Ordet condescend inom byggnadskonst

do something that one considers to be below one's dignity

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till condescend (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till condescend (inom byggnadskonst)

Ordet condescend inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till condescend (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet condescend