compassionate

Adjektiv

Hur används ordet compassionate

  • "sparing the child's mother was a compassionate act"
  • "heard the soft and compassionate voices of women"

Ordet compassionate har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom anatomi
generell
anatomi

Vad betyder compassionate inom generell, generell ?

showing merciful compassion

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till compassionate (inom generell)

Möjliga synonymer till compassionate (inom generell)

Ordet compassionate inom anatomi

showing or having compassion

Översättningar (inom anatomi)

Möjliga synonymer till compassionate (inom anatomi)

Diskussion om ordet compassionate

compassionate

compassionate
compassionated
compassionated
Verb

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till compassionate (inom anatomi)

Diskussion om ordet compassionate