comfort

comfort
comforted
comforted
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till comfort

Ordet comfort har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom ålderdomlig
ALLMÄNT
ålderdomlig

Vad betyder comfort inom ALLMÄNT ?

ease physically

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska
  • lisa  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till comfort (inom ALLMÄNT)

Ordet comfort inom ålderdomlig

give moral or emotional strength to

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till comfort (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till comfort (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet comfort

comforting

Adjektiv

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Synonymer till comforting (inom ålderdomlig)

Vad betyder comforting inom ekonomi ?

providing freedom from worry affording comfort or solace

Diskussion om ordet comforting