collide

collide
collided
collided
Verb

Synonymer till collide

Hur används ordet collide

  • "The cars collided""

Ordet collide har 3 betydelser

  • Inom luftfart
  • Inom generell
  • Inom militärväsen
luftfart
generell
militärväsen

Vad betyder collide inom luftfart ?

crash together with violent impact: "

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till collide (inom luftfart)

Möjliga synonymer till collide (inom luftfart)

Vanlig betydelse av ordet collide inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet collide inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till collide (inom militärväsen)

Diskussion om ordet collide

  • - 2020-06-29

    förstöra