cockshy

Substantiv
mot ett mål
att kasta mot
  • Svenska
  • mål [ sport ]