clot

clot
clotted
clotted
Verb

Översättningar

Hur används ordet clot

  • "Blood clots"

Ordet clot har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom skor
generell
generell
skor

Ordet clot inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till clot

Ordet clot inom generell

change from a liquid to a thickened or solid state

Översättningar

Synonymer till clot

Ordet clot inom skor

Översättningar

Synonymer till clot

Möjliga synonymer till clot