clearify

clearify
clearified
clearified
Verb

Översättningar

Vad betyder clearify inom politik ?

Pls see [[clarify]], the recommended spelling

Möjliga synonymer till clearify

Diskussion om ordet clearify

  • - 2008-08-25

    tydliggöra

  • - 2008-08-25

    klarlägga, klargöra

  • johol545 - 2009-10-06

    Används den här stavningen? Jag skulle rekommendera clarify.