clamp down on

clamp down on
clamped down on
clamped down on
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till clamp down on

Diskussion om ordet clamp down on