chivalry

Substantiv

Översättningar

Ordet chivalry har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
generell
generell
generell

Ordet chivalry inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till chivalry

Ordet chivalry inom generell

courtesy towards women

Synonymer till chivalry

Ordet chivalry inom generell

the medieval principles of knighthood