chit

chits

Substantiv

Synonymer

  • check

    [ amerikansk engelska, ekonomi ]