chin-chin

chin-chin
chin-chinned
chin-chinned
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet chin-chin

  • - 2011-10-09

    Skål (att skåla)

chin-chin

Interjektion

Översättningar

Möjliga synonymer till chin-chin

Diskussion om ordet chin-chin