chief

chiefs
Substantiv

Översättningar

Synonymer till chief

Ordet chief har 3 betydelser

  • Inom kontor
  • Inom sjöfart
  • Inom nedsättande
kontor
sjöfart
nedsättande

Vad betyder chief inom kontor ?

A person who is in charge

Översättningar (inom kontor)

Synonymer till chief (inom kontor)

Vanlig betydelse av ordet chief inom sjöfart

A person who exercises control over workers

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till chief (inom sjöfart)

Ordet chief inom nedsättande

Översättningar (inom nedsättande)

Svenska

Synonymer till chief (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till chief (inom nedsättande)

Diskussion om ordet chief

chief

Adjektiv

Översättningar (inom nedsättande)

Synonymer till chief (inom nedsättande)

Diskussion om ordet chief