chewing

Substantiv

Översättningar

Synonymer till chewing

Möjliga synonymer till chewing

Diskussion om ordet chewing

chew

chew
chewed
chewed
Verb

Översättningar

Vad betyder chew inom fiskar ?

chew (food)

Möjliga synonymer till chew

Diskussion om ordet chew