cheval-de-frise

Substantiv
militärväsen
ett slags flyttbar hinderdel som används mest militärt

Synonymer