chatoyant

Adjektiv
skifta i regnbågens färger
  • "chatoyant (or shot) silk"

Synonymer