Charlie

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Charlie

charlie

charlies
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet charlie har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom meteorologi
vardagligt
meteorologi

Ordet charlie inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till charlie (inom vardagligt)

Ordet charlie inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Möjliga synonymer till charlie (inom meteorologi)

Diskussion om ordet charlie

Charlie

Namn

Översättningar (inom meteorologi)

Vad betyder Charlie inom generell ?

bokstaven C (gement: c) i ICAO:s bokstaveringsalfabet

Diskussion om ordet Charlie