centralisera

centraliserar
centraliserade
centraliserat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet centralisera på svenska?

Presens: centraliserar
Preteritum: centraliserade
Supinum: centraliserat

Hur används ordet centralisera

  • "För att komma åt problemet vill kommunen centralisera en del av fakturahanteringen och ledningsgrupperna tar varje månad del av rapporter som man infört."
  • "En nationell debatt om sjukvård pågår där det pratas om att mer centralisera specialistsjukvården, vilket bygger på att mer vård måste köpas från landets universitetssjukhus."
  • "Orsaken är enligt uppgift att det skulle bli för dyrt att centralisera verksamheten till Linköping, vilket försvarsledningen tidigare har föreslagit."
  • "Kommunledningen beslutade ju däremot nyligen att gå vidare med planerna på att centralisera skolorna i södra kommundelen."
  • "Så det väntas troligen en livlig debatt om utredningen visar att det går flytta elever från Blomsterbäcken och Lillmon och att centralisera alla grundskolor till ett ställe."
  • "Tanken var att man skulle centralisera grundskolorna i kommunen."
  • "Det har nämligen visat sig svårare än man trott att slå ihop och centralisera kommunikationscentralerna."
  • "Kritikerna mot förslaget menar bland annat att man förlorar viktig lokalkännedom genom att centralisera."
  • "Sedan har vi sjukdomar, CWD ( Chronic Waste Desease ) till exempel, och vi har myndigheter på nationell nivå och skogsbolag som vill minska älgstammen och centralisera förvaltningen, säger Filip Ånöstam."
  • "Han säger också att man ska göra sig av med den omdiskuterade ambulanshelikoptern, och att man borde slå ihop och centralisera psykiatrin."

Vad betyder centralisera inom generell ?

förena i en punkt (centrum), samla till ett ställe, ställa under gemensam ledning

Översättningar

Synonymer till centralisera

Möjliga synonymer till centralisera