celt

celten
celter
celterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
  • celt  [ historia ]

Hur böjs ordet celt på svenska?

Obestämd singular: celt
Bestämd singular: celten
Obestämd plural: celter
Bestämd plural: celterna

Vad betyder celt inom historia ?

holkyxa

Relaterat till celt

skärpa

Diskussion om ordet celt

Celt

Celts
Substantiv

Översättningar

Svenska
  • kelt  [ historia ]

Vad betyder Celt inom historia ?

a member of a European people who occupied Britain and Spain and Gaul in pre-Roman times

Diskussion om ordet Celt

celt

celts
Substantiv

Översättningar

Svenska
  • celt  [ historia ]

Vad betyder celt inom historia ?

holkyxa

Diskussion om ordet celt