cell

cellen

celler

cellerna

Substantiv
anatomi
cell
Visa bild Fotograf: John Schmidt
Enhet i en levande organism
 • "Självkloning, som består i att nukleinsyrasekvenser avlägsnas från en cell i en organism som kan, men inte behöver följas av återinföring av hela eller del av nukleinsyran (eller en syntetisk motsvarighet) med eller utan föregående enzymatiska eller mekaniska steg i celler av samma arter eller i celler av fylogenetiskt nära besläktade arter, som kan utväxla genetiskt material genom naturliga fysiologiska processer, där det är osannolikt att den mikroorganism som produceras framkallar sjukdomar på människor, djur eller växter. eur-lex.europa.eu"
 • Engelska
 • cell [ biologi ]

Har undergrupp

Är del av

Har del

Övrig relation

biologi
cell
Kammare i t.ex. en bikupa

Har undergrupp

Övrig relation

arkitektur polisväsende
cell
Ett rum där en fånge hålls inlåst

Synonymer

Har undergrupp

Är del av

Övrig relation

politik
cell
Enhet i revolutionär politisk organisation, oftast hemlig för andra medlemmar

Är en/ett

Har undergrupp

Övrig relation

teknik
cell
Ackumulator som ingår i batteri
 • "Exempel på batterier och ackumulatorer som är helt förslutna batterier och ackumulatorer som en genomsnittsperson kan bära i handen utan svårighet och som varken är bilbatterier eller bilackumulatorer eller industribatterier eller industriackumulatorer inbegriper batterier med en enda cell (till exempel AA- och AAA-batterier) ... eur-lex.europa.eu"

Har undergrupp

Övrig relation

arkitektur religion
cell
Visa bild Fotograf: Anders Forsberg
Kammare eller litet rum.

Har undergrupp

Övrig relation
cell

cells

Substantiv
telefoni

Synonymer

biologi
cell
 • "the cells of a honeycomb"
 • Svenska
 • cell [ biologi ]
biologi
cell
Visa bild Fotograf: John Schmidt
the basic structural and functional unit of all organisms; cells may exist as independent units of life (as in monads) or may form colonies or tissues as in higher plants and animals
 • Svenska
 • cell [ anatomi ]
cell
a device that delivers an electric current as the result of a chemical reaction

Synonymer

cell
a small unit serving as the nucleus of a larger political movement
 • Svenska
 • cell [ politik ]
 • kader [ allmänt ]
cell
Visa bild Fotograf: Anders Forsberg
small room in which a monk or nun lives

Har undergrupp

a room where a prisoner is kept

Synonymer