cede

cede
ceded
ceded
Verb

Översättningar

Synonymer till cede

Ordet cede har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom utbildning
  • Inom generell
ekonomi
utbildning
generell

Ordet cede inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till cede (inom ekonomi)

Ordet cede inom utbildning

Synonymer till cede (inom utbildning)

Ordet cede inom generell

Synonymer till cede (inom generell)

Möjliga synonymer till cede (inom generell)

Diskussion om ordet cede

  • - 2008-11-06

    betydelsen "tilldela" saknas.

  • - 2010-09-07

    avgiven "Where reinsurance is ceded by a Swedish company" --> "Om återförsäkring är avgiven från ett svenskt bolag".