cavum

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till cavum

Ordet cavum har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom tandvård
  • Inom anatomi
medicin
tandvård
anatomi

Ordet cavum inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till cavum (inom medicin)

Ordet cavum inom tandvård

Översättningar (inom tandvård)

Svenska

Möjliga synonymer till cavum (inom tandvård)

Ordet cavum inom anatomi

Synonymer till cavum (inom anatomi)

Möjliga synonymer till cavum (inom anatomi)

Diskussion om ordet cavum