cascara

Substantiv
samma som frangulabark, som erhålles av brakvedsbusken

Synonymer