carbamido

Substantiv
kemi
äldre beteckning på urea, syntetiskt framställt urinämne