carbamide

carbamides

Substantiv
kemi
  • Svenska
  • urea [ kemi ]
kemi
äldre beteckning på urea, syntetiskt framställt urinämne