cap

caps

Substantiv
Vanligast kläder
a tight-fitting covering for the head

Synonymer

 • hat

  [ kläder ]
Vanlig
cap
a top (as for a bottle)
Vanlig
Vanlig
cap
something serving as a cover or protection

Synonymer

Vanlig botanik
umbrellalike fruiting structure forming the top of a stalked fleshy fungus such as a mushroom
 • Svenska
 • hatt [ mat ]

Synonymer

Vanlig tandvård

Synonymer

 • Svenska
 • krona [ tandvård ]
Vanlig
cap
Visa bild Fotograf: Liftarn
Mindre vanlig
cap
Visa bild Fotograf: Doc James

Synonymer

Mindre vanlig ekonomi

Synonymer

Ovanlig byggnadskonst
 • Svenska
 • kapitäl [ arkitektur, byggnadskonst ]
 • Svenska
 • kapp [ sjöfart ]
militärväsen
on a projectile
 • Svenska
 • kapp [ militärväsen ]

Synonymer
cap

cap

caps

capped

capped

capping

Verb
tandvård
lie at the top of
ekonomi
restrict the number or amount of

Synonymer

Synonymer

vardagligt sport