canyon

canyonen

(-)(-)
Substantiv
geologi
canyon
En kanjon (av engelska canyon, från spanska cañón ’ravin’, ’rör’) är en djup dalgång mellan höga klippväggar som av ett vattendrag karvats ur fast berggrund.

Synonymer

Är en/ett

Övrig relation
canyon

canyons

Substantiv
geologi
canyon
(North America) a ravine formed by a river in an area with little rainfall