canker

canker
cankered
cankered
Verb

Översättningar

Ordet canker har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Ordet canker inom bildligt

Översättningar

Möjliga synonymer till canker

Ordet canker inom generell

become infected with a canker

Översättningar

canker

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet canker har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom norgespec
  • Inom teknik
medicin
norgespec
teknik

Vad betyder canker inom medicin ?

An ulceration (especially of the lips or living of the mouth)

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till canker

Ordet canker inom norgespec

Översättningar

Svenska
  • kräfta  [ medicin, ålderdomlig ]

Möjliga synonymer till canker

Ordet canker inom teknik

Översättningar

Svenska
  • rost  [ teknik ]

Möjliga synonymer till canker