candela

Substantiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder candela inom enhet ?

enhet för ljusstyrka

Diskussion om ordet candela

candela

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet candela

  • "En candela är ljusstyrkan i en given riktning från en källa som utsänder monokromatisk strålning med frekvensen 540·1012 hertz och vars strålningsstyrka i denna riktning är 1/683 watt per steradian. eur-lex.europa.eu"

Vad betyder candela inom enhet ?

SI-enhet för ljusstyrka med beteckningen cd

Möjliga synonymer till candela

Diskussion om ordet candela

candela

candelas
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder candela inom enhet ?

enhet för ljusstyrka

Diskussion om ordet candela