cancerform

cancerformen
cancerformer
cancerformerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Övrig relation till cancerform

Hur böjs ordet cancerform på svenska?

Obestämd singular: cancerform
Bestämd singular: cancerformen
Obestämd plural: cancerformer
Bestämd plural: cancerformerna

Hur används ordet cancerform

  • "Lungcancer är enligt den cancerform som skördar flest liv i Sverige enligt Cancerfonden."
  • "Vid en undersökning hittade läkarna en tumör, neuroblastom, en cancerform som påverkar nervsystemet."
  • "I och med det är nu lungcancer den cancerform som dödar flest svenska kvinnor."
  • "Prostatacancer är den cancerform som drabbar allra flest män i Sverige."
  • "Enligt Johan Hansson så har de flesta som står i vårdkön för misstänkt prostatacancer ingen allvarlig cancerform, men problemet är att i tid upptäcka de som har en aggressivare cancerform."
  • "Enligt Johan Hansson så har de flesta som står i vårdkön för misstänkt prostatacancer ingen allvarlig cancerform, men problemet är att i tid upptäcka de som har en aggressivare cancerform."
  • "Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige, samtidigt är den också den lättaste att upptäcka och bota."
  • "Prostatacancer är den cancerform som flest män dör av, men andelen dödsfall sjunker år för år."
  • "Hudcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland svenskarna och den cancerform som ökar mest."
  • "På frågan om han inte anse att det är bättre att gardera sig med ett prov, särskilt vid en så här allvarlig cancerform så svarar han att generellt sett så kan de inte ta prov bara för att någon är orolig."

Vad betyder cancerform inom medicin ?

särskild typ av cancer