cade

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till cade

Diskussion om ordet cade

cade

Adjektiv

Hur används ordet cade

  • "a cade calf"

Vad betyder cade inom generell ?

(of a young animal) abandoned by its mother and raised by hand

Diskussion om ordet cade

CADE

Substantiv

Vad betyder CADE inom förkortning, data ?

Client-server Application Development Environment

Diskussion om ordet CADE