CAD

(-)(-)(-)
Substantiv
data
Digitalt baserad design och skapande av tekniska ritningar som används inom konstruktion och arkitektur.
-aided_design
  • Engelska
  • CAD [ data ]CAD

Substantiv
Vanligast data
Computer Aided Design

Synonymer

cad

cads

Substantiv
vardagligt
someone who is morally reprehensible

Synonymer