cabin attendant

cabin attendants

Substantiv
sjöfart
  • Svenska
  • steward [ sjöfart, luftfart ]