ca'canny

Substantiv
efter call canny: ta det försiktigt