byte

bytet

byten

bytena

Substantiv
 • "Under större delen av all jakt är inte bytet under onormal stress"
 • "Jägarna delade bytet"

Synonymer

 • "Gamla kyrkkklockor tog som krigsbyte av soldaterna"
 • "Vi tog hästar och boskap som krigsbyten."

Synonymer

 • "Ett byte av hästar."

Synonymer

 • "Byte till ett konto i annan bank."
 • "Ett byte till division 2"

Synonymer

zoologi
rovdjursbyte
 • "Polarvargar och deras byte"
 • "Katter bär ofta hem byte som gåvor till sina ägare."

Synonymer

handel

Synonymer

 • "Vi blev ett lätt byte för våra fiender."

Synonymer

data

Synonymer

 • Engelska
 • byte [ förkortning, data ]
sport och fritid
A basketball maneuver; two defensive players shift assignments so that each guards the player usually guarded by the other
 • Engelska
 • switch [ sport och fritid ]byte

bytes

Substantiv
förkortning data
Binary Term eller Group of Binary Digits. En byte består av åtta bitar och representerar en bokstav eller siffra.
 • Svenska
 • byte [ data ]