byta om

(-)(-)(-)
Substantivbyta om

byter om

bytte om

bytt om

byt om

Verb