byggnadsverk

byggnadsverket

byggnadsverk

byggnadsverken

Substantiv
byggnadskonst
byggnadsverk
Byggnadsverk eller arkitektonisk struktur är ett fristående, orörligt, utomhuskonstruerat objekt.
  • "Byggnadsverk ska utformas och byggas så att det buller som uppfattas av boende eller omgivningen hålls på en nivå som inte kommer att hota deras hälsa utan kommer att låta dem sova, vila och arbeta under tillfredsställande förhållanden. europarl.europa.eu"

Är en/ett

Har undergrupp

Har del