byggbransch

byggbranschen

(-)(-)
Substantiv
byggnadskonst
byggbransch
Byggindustri är en industrigren som innefattar verksamhet inom byggande och kan sammanfattas med byggföretag som tillverkar hel- eller halvfabrikat eller uppför kommersiella eller icke-kommersiella fastigheter.