bygel

bygeln

byglar

byglarna

Substantiv
bygel
Bygel är en i järn, läder eller annat material utförd ring; rund, elliptisk eller i annan form som tjänar till stöd fäste eller skydd för något.[1]
Exempel på byglar är stigbygel, låsbygel, värjbygel med flera.[1] Elektronikkomponenten behandlas under bygling. För bygel på spårvagnar, se strömavtagare och för bygeln i en bysthållare se BH-bygel.

Synonymer