butty

butties
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet butty har 4 betydelser

  • Inom mat
  • Inom vardagligt
  • Inom historia
  • Inom sjöfart
mat
vardagligt
historia
sjöfart

Vad betyder butty inom mat ?

franskbröd med smör

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till butty (inom mat)

Ordet butty inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till butty (inom vardagligt)

Ordet butty inom historia

Översättningar (inom historia)

Svenska

Ordet butty inom sjöfart

som dras av en annan pråm

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till butty (inom sjöfart)

Diskussion om ordet butty