buttery

butteries
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till buttery

Ordet buttery har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
mat
sjöfart
generell

Vanligast betydelse av ordet buttery inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till buttery (inom mat)

Möjliga synonymer till buttery (inom mat)

Ordet buttery inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till buttery (inom sjöfart)

Ordet buttery inom generell

where students in British universities can purchase light meals

Översättningar (inom generell)

Svenska

Diskussion om ordet buttery

buttery

butterier
butteriest
Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till buttery (inom generell)

Hur används ordet buttery

  • "buttery praise"
  • "a rich buttery cake"

Ordet buttery har 2 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom generell
norgespec
generell

Vad betyder buttery inom norgespec ?

unpleasantly and excessively suave or ingratiating in manner or speech

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till buttery (inom norgespec)

Ordet buttery inom generell

resembling or containing or spread with butter

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till buttery (inom generell)

Diskussion om ordet buttery