burn up

burn up
burnt up
burnt up
Verb

Ordet burn up har 5 betydelser

  • Inom slang
  • Inom medicin
  • Inom veterinärmedicin
  • Inom generell
  • Inom musik
slang
medicin
veterinärmedicin
generell
musik

Vanligast betydelse av ordet burn up inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till burn up (inom slang)

Möjliga synonymer till burn up (inom slang)

Vanlig betydelse av ordet burn up inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till burn up (inom medicin)

Möjliga synonymer till burn up (inom medicin)

Mindre vanlig betydelse av ordet burn up inom veterinärmedicin

Översättningar (inom veterinärmedicin)

Synonymer till burn up (inom veterinärmedicin)

Möjliga synonymer till burn up (inom veterinärmedicin)

Mindre vanlig betydelse av ordet burn up inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till burn up (inom generell)

Möjliga synonymer till burn up (inom generell)

Ovanlig betydelse av ordet burn up inom musik

Översättningar (inom musik)

Diskussion om ordet burn up

  • - 2018-09-02

    ilska