bullshit

bullshits

Substantiv
Vanligast
a ludicrously false statement

Synonymer

Vanlig zoologibullshit

bullshit

bullshits

bullshat

bullshiting

Verb

Synonymer