brushy

brushier

brushiest

Adjektiv
  • "brushy undergrowth"

Synonymer