brush-off

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder brush-off inom vardagligt ?

a curt or disdainful rejection

Diskussion om ordet brush-off

brush-off

Verb [-]

Översättningar

Möjliga synonymer till brush-off

Diskussion om ordet brush-off